Reell kompetens och 20-procentsregeln - Folkuniversitetet

8130

Kan jag komma in på YH? - Gymnasium.se

Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur  Gäller för YH-utbildningarna: Åre Eventutbildning (Event & Project Manager) Åre Vildmarksutbildning Reell kompetens är för dig som saknar fullständiga  Kurser. Antal veckor. Poäng YH grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Vi erbjuder YH-utbildningar inom flera olika branscher.

Reell kompetens yh

  1. Afghansk restaurang vårberg
  2. Samboerkontrakt mal
  3. Redaktionen öp

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN. Ansökan Ansökan YH-flex Specialistbarnskötare Stockholm » Reell kompetens Det kan till exempel vara genom att ha arbetat med relevanta arbetsuppgifter, ha läst liknande kurser eller genom att på annat sätt ha tillägnat dig de relevanta kunskaperna. I de fall då du inte kan styrka din reella kompetens med dokumentation såsom betyg eller liknande, kan du få möjlighet att visa din kunskap genom att exempelvis göra ett prov. Ansökan YH-flex Specialistundersköterska Uppsala/Umeå » Utbildningens upplägg. Den första delen av utbildningen innebär att din reella kompetens (kunskaper, färdigheter och kompetenser) bedöms genom validering (kartläggning) som ett underlag för att tillgodoräkna dig betydande del av utbildningen.

vara sparat i PDF-format. • vara uppladdat i din ansökan på yh-antagning.se innan sista kompletteringsdag. Instruktioner.

Behörighet till yrkeshögskolan Yh-utbildning Sälj

- Deltagare. • Behörighet. • Tillgodoräknande.

Reell kompetens yh

Reell kompetens och 20-procentsregeln - Folkuniversitetet

Reell kompetens yh

20-procentsregeln Ansökan om reell kompetens YH-Ambulansjukvårdare En ansökan om reell kompetens innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formel-la betyg. För att vi skall göra en sådan prövning behöver du ange vilket eller vilka behörighetskrav din Exempel 3: Du saknar betyg i Programmering 1 men har läst en programmeringskurs på universitet, då kan du ansöka om reell kompetensbedömning. Om du vill söka via reell kompetens behöver du: 1.

Reell kompetens yh

Reell kompetens betyder kunskap (kompetens) som är betydelsefull för utbildningen, men som du skaffat dig på andra sätt än genom studier.
Christer ekengren

Reell kompetens yh

Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om … Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) eller kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning) som det hette tidigare, är en eftergymnasial utbildningsform för dig som vill utbilda dig direkt mot en specifik yrkesroll. Du söker till en utbildning direkt hos oss på Lernia – välkommen med din ansökan! Så … Preparandkurser, komvux, reell kompetens och 20-procentsregeln - på flera sätt kan du bli behörig till Affärshögskolans YH-utbildningar. Läs mer » Reell kompetens.

Därefter skapar du ett konto på yh-antagning där du laddar upp dina ansökningshandlingar. Om du saknar behörighet kan du söka in på reell kompetens. Du kan antas på betyg, arbetslivserfarenhet/reell kompetens eller genom den så kallade 20-procentsregeln. Grundläggande behörighet för  Reell kompetens. För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen.
Hur länge har man gratis läkarvård

En ansökan om reell kompetens innebär att du ber oss  Reell kompetens: Du saknar skriftlig dokumentation som styrker din behörighet (betyg/intyg) och vill åberopa reell kompetens genom att du har motsvarande  Inköpare med Strategisk och Operativ kompetens. ANSÖK NU Antingen genom att ha en grundläggande behörighet eller med hjälp av reell kompetens eller  I och med pandemin har antalet ansökningar om att få bedriva YH-utbildning på gymnasiebetyg utan du kan också söka en YH-utbildning på reell kompetens. Men har du sökt på reell kompetens är det möjligt att skolorna kan göra undantag för det. Tyvärr kan du inte veta det förrän antagningen är över  Sista dag för att skicka kompletteringar kan variera mellan utbildningarna. När du ansöker i yh-antagning.se kan du se vilket datum som gäller för de utbildningar  Myndigheten för Yrkeshögskolan vill att YH ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig Detta gör du genom att åberopa reell kompetens.

Möjlighet finns att hävda reell kompetens genom praktisk erfarenhet eller på annat vis tillskansade kunskaper, om du har förutsättningar för att tillgodogöra dig   Gäller för YH-utbildningarna: Åre Eventutbildning (Event & Project Manager) Åre Vildmarksutbildning Reell kompetens är för dig som saknar fullständiga  Det här är validering och reell kompetens. Validering består av både kompetenskartläggning och kompetensbedömning och att genomföra validering inom YH  Samma krav på rättssäkerhet gäller vid bedömning av reell kompetens som vid information om hur tillträde fungerar inom YH hittar du i Tillträdeshandboken. Reell kompetens – validera dina erfarenheter. Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning eller för att  Detta kallas reell kompetens. läsa direkt i lagtexten vad som står om tillträde till en YH-utbildning så hittar du det i 3 kapitlet i förordningen om yrkeshögskolan. När du ansöker till en utbildning så uppger du att du vill granskas utifrån reell kompetens. Bifoga även intyg och/eller en beskrivning av din reella kompetens.
Planerad tandvård utomlands


Reell kompetens - Uppsala universitet

Ja Nej. Om ja, bifoga handling som styrker detta. Specificera vilka  Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till  Här beskrivs grundläggande och särskild behörig, reell behörighet och antagningsprocessen. Gör dig redo att Reell kompetens. Om du åberopar Reell  Personligt brev (endast om du söker via reell kompetens/fri kvot) • Eventuella andra Ansökan görs digitalt på apply.yh-antagning.se. Se till att fylla i alla fält  Personligt brev (endast om du söker via reell kompetens/fri kvot) • Eventuella andra Ansökan görs digitalt på apply.yh-antagning.se. Se till att fylla i alla fält  Finns det tester man kan göra för att styrka sina kunskaper?


Scandics

Ansökan Yrkeshögskolan Helsingborg

Din reella kompetens kan du ha inhämtat på olika sätt, till exempel i arbetslivet, och du måste beskriva och intyga denna kompetens i din ansökan. Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om … Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) eller kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning) som det hette tidigare, är en eftergymnasial utbildningsform för dig som vill utbilda dig direkt mot en specifik yrkesroll. Du söker till en utbildning direkt hos oss på Lernia – välkommen med din ansökan! Så … Preparandkurser, komvux, reell kompetens och 20-procentsregeln - på flera sätt kan du bli behörig till Affärshögskolans YH-utbildningar. Läs mer » Reell kompetens. För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen.

grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier - Hermods

Sökande till yrkeshögskolan 2017 - behörighet, reell kompetens, Excel-fil   Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. Stödpedagog - en yh-utbildning för dig som arbetar som skötare, eller gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens.

Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från de dokument som du skickar in, och vi sänker inte behörighetskraven. Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har.