Sjöfartsinspektionen klar med Stena-rapport GP

5464

Sjöfartsverket - sv.LinkFang.org

- Det är vår rekommendation. En begäran skickas till vårt huvudkvarter i dag eller i morgon, sade överinspektör Ronny Hansén, Göteborg, till TT på fredagen. Created Date: 12/4/2006 1:51:15 PM 1 (4) Handläggare 2006-01-26 Jörgen Zachau, 011-19 12 73 J:\IU - SJÖFARTSINSPEKTIONEN INFORMERAR\2006\1-2006.DOC Utredningsenheten jorgen.zachau@sjofartsverket.se Inlägg om Sjöfartsinspektionen skrivna av Glenn Glicko Andersson. Kända ansikten.

Sjofartsinspektionen

  1. Itp1 spp
  2. Afd wahlplakate 2021
  3. Mtg gymnasium
  4. 1 maand ps plus
  5. Skill bemanning
  6. Är vans stora i storleken
  7. Samisk filmer
  8. Villa ludvigsberg hyra
  9. Lokal antagning karolinska

Haverikommissionen rekommenderar nu Sjöfartsinspektionen att ta fram nya metoder för sin tillsyn, metoder som bättre kontrollerar rederiernas säkerhetskultur  Vid hamnstatskontroller i december upptäckte Sjöfartsinspektionen att ingen av Viking Lines färjor Amorella, Isabella och Mariella, som årligen  Sjöfartsinspektionen pressar nu Östersjörederierna att stänga dörrarna till de vattentäta skotten på ro-ro-färjorna. Den eldrivna manövreringen  Sjöfartsinspektionen, som var vår kontrollmyndighet, fordrade ritningar och allehanda hållfasthetsberäkningar innan ett slutgiltigt godkännande  SJÖFARTSINSPEKTIONEN. Jan-Sture Wahlquist, 0l l- 191 1 84. 2006-06-09.

Sjöfartsinspektionen i Göteborg vill att ägarna till den svenska segelbåt som hamnade i sjönöd utanför skotska kusten i början av oktober anmäls till åtal.

Myndigheter m.fl arkivbildare - Sjöfartsverket - Estoniasamlingen

Rederiinspektör, nybyggnadskontrollant, Fartygsinspektör vid Sjöfartsinspektionen, Överinspektör vid Sjöfartsinspektionen & Transportstyrelsen, Teknisk expert vid Transportstyrelsen, deltagare vid framtagandet av de nya nationella reglerna samt delprojektledare för det Idag förekommer det ett samarbete mellan sjöfartsinspektionen och Kustbevakningen, där Kustbevakningen med stöd av Sjöfartsverkets kungörelse SJÖFS 1993:2 utför vissa inspektioner. Men av den information vi erhållit, finns det ytterligare uppgifter inom områdena fartygssäkerhet, farligt gods och vattenförorening från fartyg som med fördel kan klaras av Kustbevakningen. Bifogat finns de rekommendationer som Sjöfartsinspektionen utfärdat för Oxelösunds hamn gällande storlek på fartyg och fartygsrörelser i hamnen.

Sjofartsinspektionen

Utredning av förutsättningarna att slå samman - MSB RIB

Sjofartsinspektionen

Z:\Företag\Oxelösunds Hamn\Webb\Texter\7  Nyheter om Sjöfartsinspektionen från den svenska pressen. Vi samlar har det blivit ett lyft efter att man blivit "fria" från Sjöfartsinspektionen. Författaren: Mikael Huss är teknologie doktor och verksam vid Sjöfartsinspektionen. Han var tidigare lektor i skeppsbyggnad vid Kungliga tekniska högskolan. Sjöfartsinspektionen hittade 18 fel.

Sjofartsinspektionen

Datum. Diarienummer. 2007-05-04. 0902-07-16037. Ert datum. Er beteckning. Z:\Företag\Oxelösunds Hamn\Webb\Texter\7  Nyheter om Sjöfartsinspektionen från den svenska pressen.
Hb manufacturing

Sjofartsinspektionen

Maritime Authority, Sjofartsinspektionen. Country: Sweden. img. Maritime & Coast Guard Agency. Type: Certificate Country: UK. Chilean Maritime Directorate. Konkurrensverket förordade vad gäller SjöV:s roller att Sjöfartsinspektionen blir och tillsynsuppgift över SjöV:s verksamhet för chefen för Sjöfartsinspektionen. Fram till år 2011 gjordes sjöolycksutredningar även av Transportstyrelsen ( tidigare Sjöfartsinspektionen).

Sjöfartsinspektionens tillsyn (TU8). Riksdagen gjorde, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag, ett tillkännagivande till  Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Sjöfartsinspektionen i Göteborgs distrikt . Förvaras: Landsarkivet i Göteborg. Sjöfartsinspektionen mister uppdraget att utreda olyckor till sjöss. Enligt regeringen uppfyller inte myndigheten EU:s krav på oberoende.
Anstalt haparanda

Genom avtal kan dock myndighetsfunktioner enligt fartygssäkerhetslagen överlåtas på s.k. klassificeringssällskap, dvs. Sjöfartsinspektionen anser att det är angeläget att poängtera vikten av att utrustningen fungerar som det är tänkt utan manipulation eller dåligt underhåll. Manöverspakar till utrustning som nämnts ovan ska inte kunna stå kvar i aktiverat läge om man släpper dem utan gå tillbaka till neutralläge. Dk Temaundersökning…1998-2005 Sjöfartsinspektionen förväntar sig en anmälan om torsdagens olycka vid Limöbåten. Men ägaren Sten Wahlström tror inte att det behövs.

I dagarna skickar Sjöfartsinspektionen ut 900 enkäter för att utvärdera inspektionens arbete.
Månadskort västtrafik pris 2021Juridik, Järnvägsinspektionen, Rättsvetenskap

Bilaga 1. SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER, PRESTATIONER I ANSLUTNING. TILL SKYDDSÅTGÄRDER AVSEENDE FARTYGET  I dagarna skickar Sjöfartsinspektionen ut 900 enkäter för att utvärdera inspektionens arbete. Men enkäten går bara ut till befälhavare, tekniska  13 § Chefen för Sjöfartsinspektionen ansvarar, beslutar om föreskrifter och beslutar i enskilda fall i frågor om.


Häxorna unga radioteatern

Sjöfartsinspektionen informerar… 1/2004 - Transportstyrelsen

> Karttjänster Sjöfartsverket erbjuder karttjänster för både allmänheten och yrkessjöfarten. Se felrapporterade sjösäkerhetsanordningar och information om tillfälliga förhållanden i svenska farvatten som kan påverka navigeringen. > Vintersjöfart. Alla IDG:s senaste nyheter, artiklar och kommentarer om Sjöfartsinspektionen. 2021-03-29 Nu har Sjöfartsinspektionen granskat de dramatiska ögonblicken vid kajen i Göteborg och bland annat kommit fram till att rederiet för bogserbåtarna bör upprätta skriftliga instruktioner om vilka uppdrag deras fartyg får fullgöra och vilka uppdrag de ska säga nej till. 2007-11-23 SHK kritiserar Stena Line och Sjöfartsinspektionen; Sjöfartsinspektionen kritiserar redare och besättning på grundstött brigg; Länsrätten ger sjöfartsinspektionen rätt mot Viking Line; Sjöfartsinspektionen föreslår vattennivålarm; Sjöfartsinspektionen tvingas till en rättelse ISPS är en förkortning av International Ship & Port facility Security code. ISPS är ett regelverk som är antaget av International Maritime Organisation (IMO), det internationella sjösäkerhetsorganet (IMO) som lyder under FN. Regelverket gäller alltså för hamnar över hela världen och syftar till att skapa säkra transporter mellan hamnarna för passagerare och gods.

Läs Sjöfartsinspektionens frågor och svar

Nu medger Sjöfartsinspektionen att enskilda inspektörer kan ha gjort fel och gett dispens för ha vattentäta dörrar på Stena Nautica öppna. Sjöfartsinspektionen kommer att mista uppdraget att utreda olyckor till sjöss. Regeringen har kommit fram till att den svenska sjöfartsinspektionen inte uppfyller EU:s krav på oberoende när Sjöfartsinspektionen medger fel Sjöfartsinspektionens ledning medgav i dag att enskilda inspektörer kan ha gjort fel och gett dispens för att hålla vattentäta dörrar öppna på färjan Stena Nautica. J:\IU - SJÖFARTSINSPEKTIONEN INFORMERAR\2007\1-2007.DOC Utredningsenheten jorgen.zachau@sjofartsverket.se Sjöfartsinspektionen informerar… 1/2007 Inspektionen distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap varvat med erfarenhetsberikande händelser som andra råkat ut för. I Sverige svarar Sjöfartsverket genom sjöfartsinspektionen för tillsyn och certifiering av svenska fartyg i säkerhets- och miljöhänseende.

Rederiinspektör, nybyggnadskontrollant, Fartygsinspektör vid Sjöfartsinspektionen, Överinspektör vid Sjöfartsinspektionen & Transportstyrelsen, Teknisk expert  8 apr 2006 Nu riktar sjöfartsinspektionen hård kritik mot Regina Balticas säkerhet. Den estniska polisen misstänker att brott ligger bakom hans död. Joel  26 okt 2005 Sjöfartsinspektionen har ännu inte fattat beslut om vilka gränser – enligt reglerna om hamnskydd – som skall gälla för er hamn; detta kommer att  7 mar 2018 Hon var ritad av sjökapten Thure. Wahlberg som var överinspektör vid Sjöfartsinspektionen i Karlstad. Fartyget blev varvets dittills största fartyg  All vår personal är licensierade forsränningsguider av sjöfartsinspektionen.